Ruin Run 2023

Propozície

Dátum a miesto

Nedeľa, 11. jún 2023, štart o 10:00

Podhradie, okres Topoľčany, Pažite

 

Organizátor

Lenka Savarová, Nástupište 1-12

kontakt: 0910 976 107, runpodhradie@gmail.com

 

Ročník: V.

 

Typ behu:

Trailový beh pohorím Považského Inovca v okolí Topoľčianskeho hradu.

 

Disciplíny:

Ruin Run: 14,2 km, prevýšenie 500 m

Detský beh: cca 200m, bez merania času.

 

Limit

200 bežcov, 50 detí

 

Kategórie:

M (rok narodenia 1984 - 2005)

M40 (rok narodenia 1983 - 1974)

M50 (rok narodenia 1973 a starší)

Ž (rok narodenia 1984 - 2005)

Ž40 (rok narodenia 1983 a staršie)

 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 

Časový harmonogram:

 • 8:00 - 9:45 prezentácia
 • 10:00 štart 14,2 km
 • 10:10 štart detského behu
 • cca 12:00 vyhlásenie výsledkov

 

Ceny

Prví traja bežci v každej zo štyroch kategórií dostanú trofej a cenu od sponzorov.

Každé dieťa, ktoré sa zúčastní detského behu, dostane medailu a darček.

 

Charakter trate: Trať vedie prevažne lesnými cestami, s krátkymi úsekmi po uliciach obce, bez obmedzenia dopravy. Prosíme bežcov o obozretnosť pri behu a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky.

 

Mapa 14km : https://mapy.dennikn.sk/?trasa=wKTuU      gpx na stiahnutie

 

Značenie: Trať bude označená fáborkami a šípkami.

 

Doprava, parkovanie a zázemie

Parkovanie je možné v areáli Salaša Podhradie. Na začiatku dediny je potrebné odbočiť na nespevnenú cestu doľava.

Na mieste sú k dispozícii toalety a sprcha.

 

Občerstvenie: Na trati bude jedna občerstvovacia stanica, v cieli guláš a nápoje.

 

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na viditeľnom mieste na hrudi, nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že nebude váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Prostredníctvom ústrižkov zo štartového čísla bude mať každý účastník nárok na občerstvenie a nápoj.

 

Zadná strana štartového čísla

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

 

Meranie času

Meranie času bude zabezpečené pomocou čipov, ktoré každý účastník dostane pri prezentácii spoločne so štartovým číslom a štartovacím balíkom. Po dobehnutí je potrebné čip odovzdať. Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Pretekári dostanú po dobehnutí finišérsku sms s výsledným časom. Výsledky budú zverejnené na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Štartovné 

 • 12 € pri online registrácii do 31.5.2023
 • 14 € pri online registrácii od 1.6.2023 do 8.6.2023.
 • 15 € registrácia na mieste
 • Detské štartovné je bezplatné

 

Online prihlasovanie bude ukončené 8.6.2023 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

V cene štartovného sa nachádza

 • Štartové číslo
 • Štartovací balíček
 • Finišerská sms s výsledným časom
 • Účastnícka medaila
 • Občerstvenie

 

Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Pri registrácii na mieste je úhrada štartovného v hotovosti.

 

Presun štartovného

Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk  

Pravidlá

Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

Za štart maloletého nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca. 

Vyššia moc

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.