Propozície

9. ročník behu Mariatálsky štvanec + M-SR hobby štafiet v krose


Pokyny a základné informácie:
Preteky Mariatálsky Štvanec – kros, sú určené pre hobby bežcov ako aj výkonnostných pretekárov. Jednou z disciplín podujatia sú preteky trojčlenných štafiet organizované ako Majstrovstvá SR hobby štafiet, otvorené pre kohokoľvek (nie je potrebná registrácia v SAZ).

Preteky na 10km – Veľký Štvanec, sú pre rok 2019 zaradené do pretekového kalendára súťaže Karpatský pohár.
https://www.horskybeh.sk/kphb

Hlavný organizátor: Agentúra 8PR, v spolupráci s obcou Marianka

Termín: 28.09.2019 (sobota)

Miesto:  Obec Marianka, futbalové ihrisko

Čas podujatia: 11:00 – 18:30 

Trať:  5,5 km, 10 km, štafety 3x5,5 km, Detské behy – „Beh Záhoráčik“

Štart behu 
Kategórie detí a mládeže „Beh Záhoráčik“ od 13:00 hod.

Štafety o 15:15 hod.
Malý Štvanec 5,5 km a Veľký Štvanec 10 km o 15:30 hod.
(štart/cieľ – futbalové ihrisko)

Časový limit: 
5,5 km – 1 hod.
10 km – 2:00 hod.

štafety 3x5,5 km  - 2,5 hod.

Účastnícky limit: 450 dospelí + 200 deti

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ podujatia:  Radoslav Augustín
Športový riaditeľ podujatia: Ján Dömény
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlasovanie:
- on-line do štvrtku 26.09.2019 24:00, prostredníctvom www.vysledkovyservis.sk
- osobne v sobotu 28.09.2019 od 11:00 v mieste konania podujatia – Marianka, futbalové ihrisko (ak nebude naplnený účastnícky limit)

Prosíme, zaregistrujte sa prostredníctvom webu do 26.09.2019 24:00 a uhraďte štartovné vopred, predídeme tým stresu, ktorý vzniká pri registrácii väčšieho počtu ľudí v deň pretekov. Zároveň ušetríte na štartovnom, ktoré je pri platbe na mieste najvyššie.
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Počet štartujúcich štafiet je obmedzený na 50.
Počet štartujúcich v behoch Mariatálsky Štvanec Hlavný beh a Hobby beh je obmedzený na 300.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov:
Marianka, futbalové ihrisko

- v sobotu 28.09.2019 od 11:00
Registrácia/prezentácia detských kategórií končí 15 min. pred štartom (t.j. 12:45 hod.)
Registrácia/prezentácia kategórií dospelých končí 30 min. pred štartom (t.j. štafety 14:45 hod., Malý&Veľký Štvanec 15:00 hod.)

Meranie časov:
Meranie časov zabezpečuje SunBell s.r.o. pomocou čipov.* Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.
Každý pretekár (štafeta) dostane jeden čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom.
*Sankcia za stratu/nevrátenie čipu je 20 eur!

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Štartový balíček zahŕňa:
- štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do  26.09.2019 24:00)

- občerstvenie na trati (pri 10km behu)
- občerstvenie po dobehu do cieľa
- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
- účastnícku medailu 😊

Štartovné (v závislosti od dátumu platby)
Mariatálsky Štvanec 5,5km a 10km:
do 30.6. vrátane – 12 €/osoba
1.7. – 31.8. vrátane – 14 €/osoba
1.9. – 28.9. vrátane – 16 €/osoba

Štafety:
do – 30.6. vrátane – 30 €/štafeta

1.7. – 31.8. vrátane – 35 €/štafeta
1.9. – 28.9. vrátane – 40 €/štafeta

Detské behy:
počas celej doby prihlasovania - 5€/osoba

Domáci pretekári s trvalým pobytom v obci Marianka bežiaci Mariatálsky Štvanec (malý, veľký), detský beh "Beh Záhoráčik" a štafety obce Marianka, tvorené výlučne pretekármi s trvalým pobytom v Marianke, štartovné neplatia!!!

Tričko:
Na tento rok sme pripravili tričká v mužskom aj ženskom strihu. Tričko je možné si objednať (16€) pri prihlasovaní.
 

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, zašlite e-mail najneskôr do 24.09.2019 na adresu prihlasovanie@sunbell.sk Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Preregistrácia je kvôli administratívnym úkonom spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka v deň podujatia. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Firemné benefity:
Firmy, za ktoré štartuje päť a viac štafiet majú možnosť odprezentovať sa priamo na podujatí prostredníctvom reklamných materiálov – 2x beachflag a 2x banner, ktoré organizátori rozmiestnia v priestore štartu a cieľa.*

*Táto možnosť platí len v prípade, ak daná spoločnosť nie je priamym konkurentom v službách alebo produktoch niektorému z oficiálnych partnerov podujatia.

Úhrada nákladov:
Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady vysielajúcej zložky.


Podmienky:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

V prípade nešportového správania sa účastníka voči ostatným účastníkom alebo organizátorom, bude tento účastník potrestaný dodatočnou diskvalifikáciou bez nároku na vrátenie štartovného. Ak daný účastník bude súčasťou štafety, diskvalifikovaná bude celá štafeta.

Hodnotenie:
Prví traja pretekári v detských a mládežníckych kategóriách, bez rozdielu pohlavia, na základe dosiahnutých časov získajú vecné ceny.

Prví traja pretekári v každej kategórii dospelých (podľa propozicií) na tratiach 5,5km a 10km, získajú trofeje.
Prvé tri štafety v každej kategórii získajú trofeje.*
*Pre vyhodnotenie M-SR firemných štafiet bude do konečného poradia hodnotený vždy len najrýchlejší tím každej zúčastnenej firmy – nie je možné, aby sa na prvých troch miestach v rámci M-SR firemných štafiet umiestnilo viacero štafiet z rovnakej firmy.

Vyhlásenie výsledkov: V priestore futbalového ihriska, 30 min. po ukončení bežeckých disciplín.

Trate:
Trate dospelých vedú 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky. Kategórie detí a mládeže okolo futbalového ihriska.

Mapy tratí – pozri TU

Šatne: V priestoroch futbalového štadióna, kapacita obmedzená. Sprchy budú k dispozícii.

WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie: Organizátori zabezpečia občerstvenie v areáli futbalového ihriska.

Parkovanie: Ak prichádzate autom, prosíme striktne sa riaďte pokynmi usporiadateľov. Prvé autá budú smerované až na ihrisko, ďalšie v poradí postupne na odstavných plochách obce.

Kategórie:  
Malý Štvanec – 5 500m
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku

Veľký Štvanec – 10 000m
Muži:
M hlavná kategória  (rok narodenia 1980 – a mladší)*
M40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
M50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
M60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1959 a starší)

Ženy:
Ž hlavná kategória  (rok narodenia 1980 – a mladšie)*

Ž40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
Ž50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
Ž60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1959 a staršie)

* Štart ročníkov narodenia 2004 a mladší, na trati hlavných behov (štafeta, 5,5km a 10km), iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Usporiadateľ neakceptuje individuálnu prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štafety – 3x5500m:
Firemné štafety bez rozdielu pohlavia a veku

Zmiešané štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Mužské štafety bez rozdielu veku
Ženské štafety bez rozdielu veku

- odovzdávka štafiet (čipu) bude prebiehať v priestore štartu.
- štafety budú mať vytvorený samostatný koridor pre odovzdávky tak, aby neprišlo ku kolízii s inými pretekármi

Detský beh – „Beh Záhoráčik“:
A1 – dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2014 a mladšií)  - 100m, čas štartu 13:00

A2 – chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2014 a mladšií)  - 100m, čas štartu 13:10
B1 – dievčatá 6 až 8 rokov (rok narodenia 2011-2013) - 300m, čas štartu 13:20
B2 – chlapci 6 až 8 rokov (rok narodenia 2011-2013) - 300m, čas štartu 13:30
C – 9 až 11 rokov (rok narodenia 20010-2008) - 400m, čas štartu 13:40 (jeden okruh)
D – 12 až 15 rokov (rok narodenia 2007-2004) - 800m, čas štartu 13:50 (dva okruhy)

- vo všetkých vekových kategóriách budú vyhodnotení 3 najrýchlejší pretekári bez rozdielu pohlavia
- v kategóriách A a B sa behy rozdeľujú z kapacitných dôvodov, cieľom organizátora je vytvoriť komfortné podmienky pre všetkých účastníkov

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.

Výsledky:
Budú zverejňované priebežne počas podujatia na stránke VysledkovyServis.sk 
Každý účastník v kategórii dospelých obdrží SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške.

Organizátor, Agentúra 8P, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Kontak:
registrácia –
prihlasovanie@sunbell.sk (tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou)

organizátor - augustin@8p.sk, Radoslav Augustín 0903 707 098.

PODUJATIE SA KONÁ ZA PODPORY OBCE MARIANKA.

GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA –TUI REISECENTER SLOVENSKO

Tešíme sa na Vás!