Bežecký kros orešanskými vinohradmi - 29.8.2022

10. ročník Bežeckého krosu vo vinárskej oblasti Malých Karpát

 

Propozície 10.ročníka bežeckého Krosu orešanskými vinohradmi 2022 v Dolných Orešanoch

 

Charakteristika behu a trate:

Je to beh jednotlivcov na asfaltovej, lesnej a poľnej ceste. Beží sa jeden okruh v dĺžke cca 13 km. Asfaltový úsek je v obci, ďalej je poľná cesta cez dolnoorešanské vinohrady a členitá lesná cesta po zvážnici v malokarpatských lesoch. Náročný je úsek medzi 3. a 4. kilometrom s prevýšením 150 m. Počas behu nastúpate približne 390 m.

Hobby beh 4km-trasa obsahuje  ľahké stúpanie a klesanie  s asfaltovým úvodom a záverom , neskôr poľné a trávnaté cesty cez vinohrady.

 

Organizátor: Klub rekreačných bežcov a Obec Dolné Orešany.

 

Dátum preteku a čas štartu: Pondelok 29.augusta 2022 o 11.00 hod., pred kultúrnym domom

 

Prezentácia: V budove kultúrneho domu v čase od 9.00 do 10:45

 

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 26.8.2022 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

Účastnícky limit: 200 registrovaných bežcov s uhradeným štartovným.

 

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav a vek od 15 rokov

 

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.

 

Štartovné: 13km, 4km - 7 euro pri online registrácii do 26.8.2022 do 23:55

13km, 4km-10 euro pri registrácii 29.8.2022 na mieste štartu. Registrácia na štarte je možná pri nenaplnenom limite účastníkov až do jeho naplnenia.

 

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Informácie:

Marek Zuzčák, mob.  +421 907 037 996, mail: marek.zuzcak@gmail.com

Jaroslav Lapšanský, mob.  +421 902 957 409, mail: lapsanskyj65@gmail.com

 

Kategórie a odmeny:

A-Muži do 40 rokov  (M)

B-Muži od 40 do 49 rokov (M40) 

C-Muži od 50 do 59 rokov (M50)

D-Muži od 60 a viac (M60+)

E-Ženy do 35 rokov (Ž)

F-Ženy  od 35 do 49 rokov (Ž35)

G-Ženy 50 a viac (Ž50)

V každej kategórii budú odmenení prví traja pretekári.

 

Hobby beh 4 km:

Nesúťažný beh v krásnom prostredí vinohradov určený hlavne  pre začiatočníkov a domácich bežcov. Bude im meraný čas, nebudú sa však  vyhlasovať víťazi v tejto kategórii, budú odmenení piati vylosovaní pretekári.

 

Detské a žiacke kategórie:

9:30- škôlkári rok narodenia 2016 a mladší                                                   100 m

9:35- škôlkárky rok narodenia 2016 a mladšie                                              100 m

9:40- chlapci rok narodenia 2014, 2015                                                         335 m

9:45- dievčatá rok narodenia 2014, 2015                                                       335 m

9:50- chlapci rok narodenia 2012, 2013                                                         335 m

9:55- dievčatá rok narodenia 2012, 2013                                                       335 m

10:00- chlapci rok narodenia 2011,2010, 2009, 2008, 2007,                         670 m

10:05- dievčatá rok narodenia 2011,2010, 2009, 2008, 2007,                       670 m

Časy štartov sú orientačné. Preteky budú prebiehať na futbalovom štadióne.

Pre všetky deti je pripravené občerstvenie a medaily.

 

Prezentácia Behu detí:

V kultúrnom dome od 8:30 do 9:15, štartovné sa neplatí .

 

Upozornenie:

Štartujúci sa prezentujú záväzne do kategórií podľa roku narodenia a budú aj hodnotení v tejto kategórii.

 

Vyhodnotenie pretekov:

Po ukončení pretekov približne o 13:00 hod. vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách a zároveň sa bude pre bežcov podávať občerstvenie.