Prezentácia:      na mieste štartu do 9:30 (prezentácia detí od 10:00)

Štartovné:       
10€ prihlásený do 31.1.2017 prevodom na účet číslo SK06 1100 0000 0029 1398 5253
po 31.1.2017 a na mieste 15€ (preferujeme registráciu vopred z dôvodu prípravy občerstvenia)
Štartovné detí je 5€.


Kategórie:        M, M40, M50, M60, Z, Z40;
beh so psom: muži, ženy
Detské kategórie (beh na 300 metrovom okruhu). Na každého malého učastníka čaká medaila a diplom. Tri najrýchlejšie deti v každej kategórií budú ocenené.
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia
Jednotlivé kategórie budu vyhodnotené ak v kategórií budú viac ako traja štartujúci bežci.

Registrácia:      do 10.2.2017  Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30

Miesto štartu:   P
enzión Intenzíva (Nová 1555/66, Stupava - smer Borinka)

Trať:           
od štartu cca 1km do kopca, odtiaľ 4,5km po žltej turistickej značke, oblúkom po lesnej ceste bez značky, zbeh pod chatou Pod vrchom, tam sa trať napája na červenú turistickú značku cez Borinku, výbeh na hrad Pajštún, v hradbách zrúcaniny otočka, napojenie na žltú turistickú značku  a zbeh do Stupavy cca 4km

Občerstvovačka:
v Bornike na cca 7. km, v cieli guláš, čaj

Šatne:          
možnosť prezlečenia v penzióne Intenzíva

Informácie:     
0911 123 711    lesnybehstupava@gmail.com
horskybeh.sk na FB
6. Lesný Beh na Pajštún - zimná edícia 11.2.2017
Dátum, štart:  sobota 11.2.2017, 10:00 (štart detí o 10:30)
Dĺžka trate:    11,5 km
Prevýšenie:     420 m
Povrch:         lesný terén