Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum prihlásenia.
Po 25.4.2017 nám už prosím neposielajte štartovné na účet aby nám stihli prísť ešte pred pretekmi.
Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 25.4.2017 do 12h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu info@horskybeh.sk, môžete tak urobiť písomne na info@horskybeh.sk najneskôr do 25.04.2018. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.
  
Rodinná zľava:
Každý ďalší člen jednej rodiny má zľavu na štartovnom -3 € (81Kč) (platí pre rodiny rodičia + deti, súrodenci. Nie pre bratrancov a sesternice z x-tého kolena). Čize prvý člen rodiny zaplatí celé štartovné a ďalší členovia rodiny zaplatia štartovné ponížené o 3€. Rodinná zľava je kombinovateľná medzi rôznymi dĺžkami trate (napr. otec pobeží 53km, manželka 26km a syn 16km)

Úhrada štartovného:
Štartovné posielajte prosím na č.ú.:
SK63 8330 0000 0024 0044 8356    
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol (VS): svoj VS nájdete v zozname prihlásených

Špecifický symbol: 300453
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

č.ú.: pre platbu z ČR v Kč: 2400448356/2010, Fio banka

Prípadne môžete využiť aj platba cez VIAMO na tel. číslo príjemcu 0948 949 747
Ako funguje VIAMO? Jednoducho. Nemusíte poznať naše č. účtu. Ako príjemcu zadajte telefónne číslo 0948 949 747. Ako sumu zadajte sumu za štartovné. V správe pre príjemcu zadajte variabilný symbol (VS), ktorý najdete v zozname prihlásených. Vašu platbu potvrďte PINom a štartovné je odoslané!

Trať:
53km - Súčet prevýšení: 1700m
Kamzík 410 m. n. m., Pod Chlmcom 315, Chlmec 400, Tri Duby 350, červená zn. - Krásny vrch 410, Pekná cesta 350, U Slivu 310, Bystrické 420 (žltá zn.), Biely Kríž 500, M Javorník 560, Salaš 490, Kozí chrbát 542, Somár 650, sedlo Kňažný vrch 530, Konské Hlavy 650, Pezinská Baba 510 m. n. m. a späť. Na obratke na Pezinskej Babe vás bude čakať skandujúce štartové pole 26km trate, ktoré má od tohto miesta rovnakú trať ako vy. mapa trate a výškový profil

Povrch trate:

lesný terén, miestami skalnatý chodník, viackrát prechod cez potok

Občerstvenie:
na 11. km Biely Kríž, 26. km sedlo Pezinská Baba (obrátka), 41. km Biely Kríž,  47. km Pekná cesta a v cieli na Kamzíku

Doprava:

Doprava na štart na Kamzíku je zabezpečená autobusom kyvadlovou dopravu z konečnej trolejbusu č. 203 (zastávka sa volá Koliba). Kyvadlová doprava bude premávať od 6:30 do 7:30 (na štart 53km) a potom od 10:30 do 15:00. Kyvadlová doprava je určená úplne pre všetkých vrátane divákov a je zdarma.
Autobus bude označený logom pretekov.

Batožina:
Batožinu na štarte na Kamzíku si môžete uložiť do stánku označenom ako "ÚSCHOVŇA". Batožinu si označte samolepiacou tyvek páskou (prúžkom) na ktorej bude vaše štartové číslom. Pásku dostanete pri odovzdávaní batožiny. Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

Ceny:
trofeje a vecné ceny od sponzorov.


Organizátor si vyhradzuje právo zmien podľa aktuálnej situácie.
Prezentácia:
27-28.4.2017 od 10:00 do 18:00 a 29.4.2017 od 10:00 do 14:00 v predajni Ready2Run, Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava, www.ready2run.sk
30.4.2017- 53km:  Bratislava - Kamzík - zjazdovka pri bufetoch 6:30 - 7:15

Štart:
53km: Kamzík - Baba - Kamzík: 7:30 zjazdovka pri bufetoch

Cieľ:

spoločný cieľ všetkých tratí je na Kamzíku (410 m. n. m.) na vrchu zjazdovky

Časový limit:
Časový limit v cieli na Kamzíku je o 15:00.
Časový limit na obrátke na Pezinskej Babe 3:30 od štartu. Po prekročení tohto limitu na obrátke bude pretekárovi odobraté štartové číslo.

Predpoklad dobehu víťazov do cieľa:
53km: prvý muž o 11:30, prvá žena o 12:30

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného veku v tomto  roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia
Súťaž klubov a firemných tímov:
Ste najsamlepší suprový klub na Slovensku? Na 53km trati je vypísaná Súťaž klubov a firemných tímov. Súťaže sa zúčastnia členovia toho istého klubu resp. firmy (kolegovia z práce) bez rozdielu pohlavia, ktorí pretekajú na rovnakej dĺžke trate. Minimálny počet členov v tíme je 3. Maximálny počet nie je stanovený. Súťaž je vyhodnotená na základe priemerného času všetkých členov v tíme. Ak máte záujem o Súťaž klubov a firemných tímov, stačí ak aspoň jeden člen klubu / tímu napíše odkaz do prihlášky. Ostatných členov zaradíme automaticky. Podmienkou je, aby každý člen tímu uviedol v prihláške názov svojho klubu / tímu rovnako. Nepoužívajte skratky ale presný celý názov klubu / tímu.

Súťaž o najrýchlejšieho "Zelenáča":
Sme radi keď ľudia skúsia po prvý krát horský beh a preto podporujeme nováčikov. Ak ste doteraz nikdy nepretekali na 53km trati Cross Country Kamzík-Baba-Kamzík, tak sa môžete zapojiť do Súťaže o najrýchlejšieho "Zelenáča". Stačí, ak v prihláške označíte, že sa chcete uchádzať o titul Najrýchlejší "Zelenáč" Cross Country Kamzík-Baba-Kamzík.
Víťazi predošlých ročníkov:
     
rok
čas
meno
 
čas
meno
2010
3:58:15
Lukáš Barták  (1983)
 
5:42:34
Jana Žideková (1960)
2011
4:19:52
Martin Vrabel  (1977)
 
5:30:43
Marcela Kovářová (1979)
2012
4:15:19
Lubomir Hrmo  (1961)
 
4:59:43
Alena Bukovácová (1974)
2013
4:16:00
Martin Vrabel  (1977)
 
5:25:32
Michaela Polakovičová (1985)
2014
4:00:11
Martin Vrabel  (1977)
 
5:23:50
Alena Bukovácová (1974)
2015
4:03:02
Tomáš Podpera (1986)
 
4:52:38
Silvia Petrjánošová (1980)
2016
4:06:48
Juraj Török (1989)
 
4:37:58
Denisa Kušnierová (1977)
2017
4:01:15
Jakub Valachovič (1985)
 
4:31:39
Denisa Kušnierová (1977)